DALŠÍ SLUŽBY

Cvičební brožury

Nabízíme cvičební brožuru "Cvičte zdravě", kterou si můžete zakoupit v recepcích našich pracovišť za 50 Kč. V této brožuře jsou vyobrazeny jednotlivé cviky s popisem správné výchozí polohy a provedení cviku.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI