VYSOKOVÝKONNÝ LASER

V Praze, na pobočce poliklinika Budějovická a také na pobočce v Brně využíváme k terapii nejmodernější vysokovýkonné laserové zařízení pro MLS terapii. Jedná se o účinnou, rychlou a bezbolestnou léčbu aplikovanou pomocí vysokovýkonného laseru s vynikajícím výkonem 75 W. MLS terapie spočívá v aplikaci synchronizované kombinace 2 vlnových délek (808 nm a 905 nm). Záření o vlnové délce 808 nm má především intenzivní protiotokové a protizánětlivé účinky a pulzní záření o vlnové délce 905 nm přináší hlavně protibolestivé účinky. Z toho rezultují i léčebné indikace vysokovýkonného laseru. Jde především o stavy, kde je žádoucí potlačit bolest, otok a zánět.

Hlavními terapeutickými indikacemi jsou:

 • distorze (podvrtnutí kotníků, kolen. kl. ...)
 • distenze (svalová natažení, přepětí...)
 • svalová poškození (prasknutí části svalových vláken ….)
 • otoky (poúrazové, pooperační ...)
 • bolestivé trigger pointy (spoušťové body)
 • entesopatie – úpnové bolesti (tenisový, golfový loket, patní ostruha …)
 • tendinopatie (Achil. šlachy ...)
 • vertebrogenní algické syndromy (bolesti zad)
 • artropatie, artrózy, bolesti kloubů
 • jizvy (pooperační, poúrazové)
 • popáleniny
 • proleženiny
 • vředy
 • diabetická noha

Vysokovýkonný laser urychluje hojení a umožňuje rychlejší návrat do normálního života.
Ošetření vysokovýkonným laserem není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

VYSOKOVÝKONNÝ LASER NA POBOČCE BUDĚJOVICKÁ 

Vysokovýkonný laser má výrazný terapeutický rozdíl oproti standardnímu laseru v termickém a analgetickém účinku. Laser má při vlnové délce okolo 1000 nm a pulzním charakteru světla pomocný termický efekt. Laserový zdroj má s unikátní vlnovou délkou 1064 nm ideální poměr absorbce a vysokého prostupu do tkáně. Terapie laserem je bezbolestná a neinvazivní. Dochází při ní k lokálnímu zvýšení krevní cirkulace a k analgetickému účinku díky působení fotomechanické vlny. Další účinky laseru jsou protizánětlivé, protiotokové a biostimulační pro urychlení regenerace poškozených tkání.

Hlavními terapeutickými indikacemi jsou:

 • jizvy
 • bolesti kloubů - artrózy, podvrtnutí
 • svalové natažení, přepětí, prasknutí svalových vláken
 • otoky
 • opary, vředy
 • bolestivé spoušťové body
 • úponové bolesti, např. tenisový loket, patní ostruha
 • popáleniny, proleženiny
 • bolesti zad a kloubů

DOSTUPNÉ NA POBOČKÁCH

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI