REHABILITACE

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového systému.

  • prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických prostředků ovlivňuje i funkce ostatních systémů, včetně funkcí psychických

  • optimální pohyb je jedním ze základů zdraví

Fyzioterapeutické postupy:

  • techniky měkkých tkání a mobilizační techniky
  • korekce vadného držení těla, úprava svalových dysbalancí
  • terapie s využitím gymballů, overballů a labilních ploch
  • speciální fyzioterapeutické metody při funkčních poruchách pohybového systému
  • terapie stavů po úrazech a operacích
  • techniky v oblasti ergonomie pracovního prostředí, pohybových stereotypů
  • nácvik a instruktáž správných pohybových stereotypů na základě kineziologického rozboru

PROCEDURY A POJIŠŤOVNY

Veškeré procedury hrazené pojišťovnou lze objednat i jako komerční službu - ceník výkonů naleznete u každé pobočky.

 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI