Radiální rázová vlna

Radiální rázová vlna je tlaková (akustická) vlna přenášející vysoké množství energie. Tlaková vlna je vytvářena balistickým generátorem, který je poháněn stlačeným vzduchem. Stlačený vzduch způsobuje zrychlení projektilu, který nárazem na nástavec produkuje rázové vlny, které jsou přes aplikátor přenášeny do tkáně. V tkáni se vlna rozbíhá radiálně a průchodem tkání se její intenzita snižuje. Nejúčinnější je v hloubce 1,5 cm, ale v závislosti na zvoleném nástavci je schopna přenést energii až do hloubky 6 cm. 

Tlaková vlna má na tkáň mnoho pozitivních účinků. Dochází ke zlepšení prokrvení, zvýšení metabolismu, stimulaci tvorby nových cév a zvyšuje se produkce kolagenu. To vede k urychlení hojení a obnově tkáně. Tlaková vlna narušuje a rozpouští vápenné usazeniny ve šlachách a urychluje jejich vstřebávání. S ústupem bolesti se zlepšuje pohyblivost těla a kvalita života. 

Celkově ošetření rázovou vlnou přispívá k odeznění bolesti s klinickou úspěšností až 95 %. Obvykle je potřeba 3‑5 ošetření v týdenních intervalech. Statisticky se uvádí, že již po 1‑2 aplikacích dochází u 80 % pacientů k výraznému zmírnění obtíží. 

Radiální rázová vlna je nejčastěji využívána u těchto diagnóz: 

  • bolest svalových úponů s kalcifikacemi nebo bez nich, bursitidy (tenisový loket, syndrom rotátorové manžety, plantární fascitida, patní ostruha, syndrom bolestivé čéšky, chronický zánět Achillovy šlachy, trochanterická bursitida, syndrom iliotibiálního traktu), 

  • poúrazové stavy, špatně se hojící zlomeniny, počínající pakloub, aseptická kostní nekróza (pouze po dokončení růstu), 

  • chronická bolest zad (krční a bederní oblast), myofasciální bolestivé syndromy, trigger pointy,  

  • počínající stádia artrózy (do II. stupně), dysfunkce lumbosakrálních facetových kloubů. 

Naopak ošetření rázovou vlnou se nedoporučuje v těchto případech (informujte prosím svého lékaře) - porucha srážlivosti krve a antikoagulační terapie, těhotenství (oblast břicha a beder), aplikace v oblasti růstových zón u dětí, onkologické onemocnění (nádorový proces v aplikační cestě). Metodu nelze použít nad vzdušnými orgány (plíce, střeva), křečovými žílami a nervy. Dále se nedoporučuje provedení rázové vlny při léčbě kortikoidy (až 6 týdnů) a po rentgenové terapii. 

Průběh léčby: 

  • snížení bolesti a uvolnění svalového napětí, 

  • zvýšení lokálního prokrvení a látkové výměny v ošetřované oblasti, což napomáhá urychlovat hojení, 

  • rozrušení usazeného vápníku ve svalových úponech a podpora jeho vstřebávání. 

Pro léčbu rázovou vlnou využíváme nejmodernější a certifikovaný přístroj od švýcarského výrobce Storz Medical. Široká řada volitelných aplikačních nástavců umožňuje provádět velmi efektivní ošetření. Aby byla léčba co nejúčinnější, zaměřujeme se nejen na postižené místo, ale věnujeme pozornost i oblastem přilehlých svalových řetězců. Před aplikací a po aplikaci vlastní rázové vlny, používáme speciální nástavec provádějící vibrační masáž. Tato masáž připraví tkáň na ošetření a snižuje vnímání bolesti během ošetření nebo po něm. Před léčbou není nutná žádná speciální příprava. Po terapii je doporučeno nepřetěžovat ošetřenou oblast po dobu několika dní. 

Léčba má minimální vedlejší účinky. Může dojít k zarudnutí kůže, mírnému otoku v místě ošetření, přechodnému podráždění nebo vzniku hematomu. Během aplikace nebo po ní se může krátkodobě zvýšit bolest. Tyto vedlejší účinky obvykle odezní do 5 až 10 dní. 

Pro lepší účinek je vhodné léčbu doplnit například aplikací kinesiotapingu nebo zhotovením individuálně upravených stélek. Stélky Formthotics jsou velice efektivní nejen v řešení obtíží v oblasti chodidel, ale jsou velice nápomocné i v léčbě vyšších etáží, jako je například bolest kolenních a kyčelních kloubů nebo bederní páteře. Obecně je při léčbě bolesti pohybového aparátu velmi prospěšné zaměřit se na správné držení těla (sed, stoj, chůze) či ergonomii pracovního prostředí. V neposlední řadě je doporučeno začlenit vhodnou pohybovou aktivitu nebo pravidelně provádět cvičení, které bylo navrženo fyzioterapeutem během terapie dle Vašich individuálních potřeb. Nejvhodnější metodu léčby nebo výběr pomůcky doporučí lékař při komplexním vyšetření. 

Pokud se na ošetření rázovou vlnou chystáte poprvé, zde se můžete podívat na průběh léčby. 

DOSTUPNÉ NA POBOČKÁCH

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI