Individuální fyzioterapie

V rámci individuálního cvičení pracuje kvalifikovaný fyzioterapeut s pacientem na základě předpisu lékaře. Po provedení kineziologického vyšetření stanoví fyzioterapeut dlouhodobý i krátkodobý plán terapie. Dle aktuálního stavu pacienta pak rozhodne, kterou z rehabilitačních technik dané sezení provede. Cílem individuálního cvičení je obnova svalové rovnováhy, odstranění bolesti, a především instruktáž klienta, jakým způsobem je schopen sám si poradit se svými problémy v oblasti pohybového aparátu.

Využíváme moderních technik a konceptů rehabilitace jako jsou například Brűgger koncept, McKenzie metoda, metoda Ludmily Mojžíšové, cvičení dle Brunkow, terapie dle MUDr. Smíška, Vojtova reflexní lokomoce, DNS? PNF nebo mobilizace kloubů a měkké techniky.

Pacient může po celou dobu terapie konzultovat své potíže s terapeutem a ten pak individuálně upraví daný plán terapie. Klient odchází zaučen a instruován ke cvičení doma.

DOSTUPNÉ NA POBOČKÁCH

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI