CVIČENÍ NA MÍČI

 Cvičení na míči

Cvičení s velkým míčem představuje zábavnou formu cvičení. Poté, co se pacienti naučí optimální sed na míči, se postupně přidávají složitější balanční prvky.

Labilní plocha, kterou míč vytváří, vyvolává aktivaci automatických rovnovážných reakcí. Pružnost míče tlumí případné nárazy, které by se mohly na cvičící osobu přenášet. Při cvičení dochází nezávisle na naší vůli ke korekcím hybného nastavení pohybových segmentů. Míč se také využívá v dalších polohách jako je leh na zádech, na břiše či ve stoji.

Je nutné vybrat správnou velikost míče. Při pohupování v sedu na míči by nemělo docházet k posunu úrovně kyčlí níž než na úroveň kolen.

V případě potřeby při výběru pomáhá klientovi fyzioterapeut. Výhodou míče je možnost jeho využití v domácím prostředí při autoterapii pro všechny věkové kategorie.

Cílem cvičení je zlepšit stabilizaci páteře a ovlivnit pohyblivost páteře a končetin. V kombinaci s dalšími procedurami přispívá při léčbě vertebrogenních poruch, odstranění bolestí zad a kloubů.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI