Úvod Pobočky Praha - Budějovická Ultrazvukové vyšetření pohybového aparátu

Ultrazvukové vyšetření pohybového aparátu

Princip fungování diagnostického ultrazvuku

Vyšetření diagnostickým ultrazvukem doplňuje anamnézu o aktuální stav měkkých tkání a umožňuje tak lépe zacílit terapii. Jde o neinvazivní způsob zobrazení měkkých tkání. Sonda přístroje vysílá mechanické vlny a po jejich průchodu tkáněmi lidského těla je opět přijímá. Přístroj převádí získaný signál do grafické podoby, kterou lze sledovat na monitoru. Základem ultrasonografie je echogenita (reflektivita - schopnost tkáně působit odrazy). Nejsilnější odrazy mají plochy s vysokým obsahem kolagenu (svaly, šlachy, pouzdra orgánů), jsou hyperechogenní - světlé. Naopak plochy s nízkým obsahem kolagenu nebo tuku odrážejí ultrazvukové vlny slabě, jsou hypoechogenní - tmavé.

Jak probíhá vyšetření?

Ultrasonografie je základní a nejběžněji využívané vyšetření. Pro vyhodnocení funkce a struktury měkkých tkání je používána lineární sonda. Ke zvýšení kvality zobrazení je třeba mezi sondu a vyšetřovací oblast aplikovat gel, který má funkci media pro přenos ultrazvukového signálu. Aktuální stav měkkých tkání je možné sledovat na monitoru přístroje.

Ultrasonografickým vyšetřením u fyzioterapeuta lze zobrazit zejména:

  • Zánět šlachy nebo burzy (tíhový váček)
  • Hematom ve svalu
  • Částečné/úplné přetržení některých vazů nebo svalových vláken
  • Kalcifikace
  • Útlak nervu (např. karpální tunel)
  • Artrotické změny

Procedura dostupná na pobočkách

Naši partneři