Spine 3D

Spine 3D je nově koncipované zařízení, které umožňuje trojrozměrné zobrazení páteře pomocí neinvazivní infračervené technologie a současně poskytuje data z baropodometrické plošiny. 
  • 3D zobrazení páteře a pánve
  • Objektivní zhodnocení držení těla
  • Rozbor zatížení plosek chodidel a těžiště těla
  • Neinvazivní technologie bez radiace
  • Bez kontraindikací


Princip fungování SPINE 3D

Spine 3D scan je přístroj využívající neinvazivní infračervenou technologii. LiDAR kamera (Light detection and Ranging) scanuje povrch těla a vypočítává vzdálenost mezi povrchem těla a kamerou. Na základě těchto dat je Spine 3D schopen zobrazit trojrozměrný model páteře a pánve. Poskytuje analýzu zakřivení páteře, rozbor skoliózy, vychýlení a rotaci obratlů. Dále zobrazuje sklon a rotaci ramen nebo pánve. Baropodometrická plošina vyhodnocuje tlaky z chodidel a určuje těžiště těla, maximální tlaky chodidel, stranové a předozadní zatížení chodidel.

Indikace:

  • Vadné držení těla
  • Chronická a akutní bolest páteře
  • Skolióza
  • Preventivní vyhodnocení držení těla
  • Plochonoží, vbočené kotníky a jiné potíže dolních končetin s možným řetězením do oblasti pánve a páteře
Pokud se na vyšetření SPINE 3D chystáte poprvé a zajímá Vás průběh vyšetření, pokračujte na Průběh léčby: SPINE 3D.

Procedura dostupná na pobočkách

Naši partneři