PropriofootO metodě

Autoři metody cvičení na balančních destičkách Propriofoot jsou dva francouzští fyzioterapeuti – Jarome Baicry a Loïc Paris. Metoda byla vyvinuta během dlouholeté práce ve vrcholovém sportu. Metoda je efektivně využívána v prevenci i léčbě.

Princip metody

Propriofoot je metoda založena na senzomotorickém tréninku s využitím 4 balančních destiček. Destičky mají různé tvary základny, což poskytuje variabilní náročnosti cvičení. Trénink probíhá ve stoji na 1 dolní končetině. Trénink na balančních destičkách aktivuje nejen svalstvo v oblasti dolní končetiny, ale i hluboký stabilizační systém.


Segmentální senzomotorická aktivace chodidla

Při tréninku je chodidlo uloženo na 2 destičkách. To umožňuje aktivovat přední a zadní část chodidla zvlášť a tak efektivně zacílit terapii. Balanční trénink na destičkách aktivuje svaly chodidla, zvyšuje pohyblivost kloubů nohy a pomáhá stabilizovat nožní klenby.

Díky variabilitě stability destiček (stabilní, nestabilní dvěma směry, nestabilní všemi směry) je možné zacílit terapii pouze na přední část chodidla, na zadní část chodidla anebo na obě části chodidla najednou.


zdroj: act-method.com

Management terapie
Cvičení probíhá ve stoji na 1 dolní končině po dobu 10s. Základní trénink má 4 stupně obtížnosti.

  • Upažené horní končetiny, oči otevřené

  • Připažené horní končetiny, oči otevřené

  • Upažené horní končetiny, oči zavřené

  • Připažené horní končetiny, oči zavřené


Postupně jsou přidávány pohyby horních končetin, druhé dolní končetiny a dynamický trénink (podřep, výpad, nákrok).


Pomůcky pro léčbu

Při cvičení se používají 4 balanční destičky Propriofoot o velikosti 10x10 cm. Jsou k dispozici na cvičebně.


Indikace

  • Bolesti kloubů v oblasti dolních končetin a páteře
  • Nestabilita kloubů dolních končetin po operaci nebo úrazu
  • Prevence a terapie plochých nohou
  • Vbočený palec

Procedura dostupná na pobočkách

Naši partneři