Úvod Pobočky Praha - Budějovická Neurokinetická terapie

Neurokinetická terapie

NKT® je metoda založená na znalostech funkční anatomie, centrálního řízení pohybu, manuálního testování svalů a následné nápravě dysfunkčních pohybových vzorů. Dysfunkční pohybový vzor vzniká špatným pohybovým stereotypem, úrazem nebo operací.  Při svalovém testování se diagnostikuje svalová dysbalance, tzv. patologický pohybový vzor, který způsobuje bolest. Neurokinetickým protokolem svalového testování se nehodnotí svalová síla jako taková, ale hodnotí se neurologické spojení svalů s centrem motorické kontroly v mozečku. Podstatou terapie je náprava dysfunkčních pohybových vzorů pro obnovu funkčního zapojení svalů během pohybu a odstranění příčiny bolesti. Při terapii fyzioterapeut uvolní facilitovaný sval a následně aktivuje inhibovaný sval a tím odstraní svalovou dysbalanci a příčinu bolesti. Klient následně provádí jednoduchou domácí terapii, která je nezbytná pro nápravu pohybového vzoru a dlouhotrvající efekt léčby.

NKT je považována za velmi bezpečnou metodu zabývající se bolestivými problémy pohybového aparátu mezi které patří:

  • Bolesti zad
  • Bolesti hlavy a krku
  • Bolesti horních a dolních končetin
  • Bolesti způsobené špatnou technikou cvičení
  • Pooperační stavy
  • Poúrazové stavy

Metoda není vhodná:

  • Akutní stavy – ihned po úrazu, operaci
  • Po CMP
  • Neurologická onemocnění, které mají vliv na motorické řízení
  • Diabetes I. typu

Procedura dostupná na pobočkách

Naši partneři