Úvod Blog Průběh léčby: ALFA – stabilometrická plošina

Průběh léčby: ALFA – stabilometrická plošina

Jak procedura probíhá?

ALFA - stabilometrická plošina je tvořena platformou pro snímání tlaků z chodidel a stojanem s TV. Během vyšetření pacient stojí na plošině bez bot a ponožek. Je vhodné pohodlné a spíše přiléhavé oblečení.
Je vyšetřován stoj s otevřenýma i zavřenýma očima, procentuální stranové zatížení dolních končetin a schopnost přenášet těžiště. Následně je na základě vyhodnocených dat vybrán optimální terapeutický program pro cílený trénink.

K dispozici je několik programů pro trénink. Úroveň obtížnosti lze upravit dle aktuálních potřeb a schopností. Cvičení na platformě stimuluje prvky muskuloskeletálního a nervového systému, které jsou odpovědné za kontrolu rovnováhy. Platforma Alfa poskytuje objektivní výstupní data o pokroku v tréninku a zvyšuje tak motivaci při rehabilitaci.

Jaká jsou doporučení pro optimální účinek léčby?

Pro podporu účinku terapie stability a stabilizace kloubů je důležité dodržovat zásady správného držení těla a správný stereotyp chůze. V případě pocitu nejistoty nebo mírné nestability kloubu je možné zvážit využití kineziotapingu. Velmi prospěšné je také začlenit vhodnou pohybovou aktivitu nebo pravidelně provádět cvičení, které bylo navrženo fyzioterapeutem během individuální léčby přímo pro Vás. Pokud preferujete pokračovat ve cvičení pod dohledem fyzioterapeuta, máme pro Vás řešení v podobě skupinového cvičení nebo soukromých individuálních terapií. V případě potíží v oblasti dolní končetiny je vhodné zvážit pozitivní vliv stélek do bot na správnou funkci chodidla.

Nejvhodnější metodu terapie nebo výběr pomůcky Vám doporučí lékař při komplexním vyšetření.

Pro více informací o principu fungování stabilometrické plošiny pokračujte na ALFA - stabilometrická plošina.

Naši partneři