Úvod Blog Spirální stabilizace - SM systém

Spirální stabilizace - SM systém

O metodě

Spirální stabilizace - SM systém byl vytvořen českým lékařem Richardem Smíškem a opírá se o 40 let postupného vývoje a klinických zkušeností. Metoda je známa nejen v České republice, ale je používána i v zahraničí.

Princip metody

Spirální stabilizace - SM systém je soubor cviků a manuálních technik. Cviky mají za cíl aktivaci svalových řetězců a protažení zkrácených svalových skupin. Svalové řetězce zlepšují trupovou stabilizaci, upravují držení těla a snižují zátěž kloubů a páteře. Protažení zkrácených svalových skupin napomáhá snížit svalovou dysbalanci a pomáhá kompenzovat důsledky jednostranné zátěže (práce, sport).  Manuální techniky podporují uvolnění hypertonických svalů a umožňují rychlejší progres terapie.

Svalové řetězce

Svalové řetězce se dělí na statické a dynamické. Vertikální statické svalové řetězce stahují páteř k sobě, poskytují stabilitu v klidové pozici a podporují správné vertikální osové napřímení.

Spirální dynamické svalové řetězce stabilizují střed těla. Při chůzi rotují hrudník proti pánvi, vytváří dvě přirozené S linie a podporují tak optimálně koordinovanou chůzi. Dále spirální svalové řetězce tvoří svalový korzet, který vytváří tah vzhůru a zvyšuje meziobratlové prostory. Tím se odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby. Což zlepšuje jejich výživu, regeneraci a léčbu.

Funkce spirálních svalových řetězců


Zdroj: Spiralstabilization.com

 

Management terapie

Metoda obsahuje cviky stabilizační, protahovací, senzomotorické s nácvikem rovnováhy i cviky koordinační. Dle vstupního vyšetření je zvolen terapeutický plán, který bude vyhovovat Vašim individuálním potřebám. Systém cvičení umožňuje začít s cviky nejnižší náročnosti vsedě na stoličce. A zároveň zahrnuje cviky vyšší náročnosti s labilními podložkami a opěrnými tyčemi.


Pomůcky pro léčbu

Při cvičení se používají posilovací gumy – Therabandy, balanční podložky, balony různých velikostí. Vše je k dispozici na cvičebně.

Indikace

  • Chronické bolesti kloubů a páteře
  • Skolióza, vadné držení těla
  • Prevence bolesti v případě jednostranné zátěže
  • Prevence rozvoje degenerativních poruch

Naši partneři