Úvod Blog Akrální koaktivační terapie (ACT)

Akrální koaktivační terapie (ACT)

zdroj: act-method.com

O metodě

ACT byla vytvořena slovenskou fyzioterapeutkou PhDr. Ingrid Palaščákovou Špringrovou Ph.D. Metoda vznikla na základě autorčiných praktických zkušeností s metodou Roswity Brunkow. Na tuto metodu autorka navazuje a rozvíjí ji. ACT je široce známa nejen v České republice a na Slovensku, ale je používána i v zahraničí.

Princip metody

Akrální koaktivační terapie je tvořena systémem cviků inspirovaných motorickým vývojem dětí do 1 roku života. Základem cviků je vzpěr o akrální části končetin. Aktivací svalových řetězců dochází k napřímení páteře, stabilizaci kloubů končetin a trupu. Metoda využívá hlavně principu motorického učení, individuálně nastaveného tréninku a repetitivní provádění pohybových vzorů podporující fixaci správného pohybového stereotypu. Metoda je široce využitelná i v dalších specializovaných odvětvích fyzioterapie jako respirační fyzioterapie, fyzioterapie pánevního dna aj.

Osový orgán

Osový orgán se skládá z páteře, kloubního spojení v páteři, kostry hrudníku, svalů pohybujících páteří a dechových svalů. Osový systém tvoří pevné body pro končetiny a chrání některé vnitřní orgány. Má funkci nosnou, projektivní i hybnou. Vzhledem k vzpřímenému postavení těla při stoji a lokomoci, lze považovat osový systém za hlavní pohybovou bázi, od které se odvíjí každý další pohyb.

Napřímení osového orgánu pomocí vzpěru o akrální části končetin

Pro napřímení osového orgánu a aktivaci svalových řetězců při provádění cviků ACT je stěžejní nastavení v akrálních částech končetin (kořeny dlaní, paty). Je důležité během cvičení udržet klenby na rukách a nohách. Správné nastavení v akrech vede k optimální svalové souhře. V ACT je využíváno vzpěrů v polohách vyskytujících se během motorického vývoje dítěte a jejich modifikace. Cílem je udržet, během provádění vzpěrných cviků, napřímený osový systém, zacentrované klouby končetin a trupu.

Správná pozice aker při vzpěrném cvičení

 

zdroj: act-method.com

Management terapie

Základem jsou vzpěrné cviky s oporou o akrální části končetin (kořeny dlaní, paty). Postupně jsou přidávány náročnější pozice nebo dynamické přechody mezi jednotlivými pozicemi. Náročnost pozic je sestavena dle neuromotorického vývoje dítěte do 1 roku života.Systém cviků začíná na jednoduchých a snadno proveditelných vzpěrných pozicích a pokračuje až k velmi náročným cvikům využívající balanční podložky a další fyzioterapeutické pomůcky.

Pomůcky pro léčbu

Při cvičení se používají posilovací gumy – Therabandy, balanční podložky nebo balony různých velikostí. Vše je k dispozici na cvičebně.

Indikace

  • Chronické bolesti kloubů a páteře
  • Skolióza, vadné držení těla
  • Prevence bolesti v případě jednostranné zátěže
  • Prevence rozvoje degenerativních poruch

Naši partneři