Úvod Blog Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

O metodě

DNS byla vytvořena českým světově uznávaným fyzioterapeutem prof. PaeDr. Pavlem Kolářem Ph.D. Metoda je velmi oblíbená a široce používána nejen v České republice ale i v zahraničí.

Princip metody

Metoda DNS je založena na vývojové kineziologii. Jde o terapeutický i diagnostický koncept zabývající se funkčními poruchami pohybového aparátu. Cílem terapie je přeprogramovat CNS a zlepšit tak kvalitu pohybu a správné nastavení v kloubech. A tak zabránit špatným pohybovým vzorům a přetěžování pohybového aparátu.

Hluboký stabilizační systém

Hluboký stabilizační systém páteře je tvořen svaly, které udržují trup ve vzpřímeném postavení v klidu i během pohybové aktivity. Funkcí hlubokého stabilizačního systému je udržet optimální postavení hrudníku, páteře, pánve a kloubů těla vůči sobě. Správná koordinace těchto svalů umožňuje udržet fyziologické nastavení a tlak v kloubech. K ideálnímu zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému dochází v případě neutrálního nastavení hrudníku a pánve proti sobě.


Svaly hlubokého stabilizačního systému

  • Bránice
  • Příčný sval břišní
  • Svaly v hluboké vrstvě kolem páteře
  • Svaly pánevního dna

Vyšetření

Při vstupním vyšetření jsou prováděny speciální testy pro vyšetření aktivity hlubokého stabilizačního systému, stereotypu dýchání a držení těla.

Management terapie

Základem je aktivace hlubokého stabilizačního systému a správná technika dýchání. Následně jsou přidávány cvičební pozice vycházející z vývojové kineziologie. Náročnost pozic je sestavena dle neuromotorického vývoje dítěte do 1 roku života.

Cílem je udržet aktivovaný hluboký stabilizační systém a centrované klouby během prováděných cviků. Postupně jsou přidávány náročnější pozice nebo dynamické přechody mezi jednotlivými pozicemi.

Pomůcky pro léčbu

Při cvičení se používají posilovací gumy - Therabandy, různé velikosti balonů, případně balanční pomůcky. Vše je k dispozici na cvičebně.

Indikace

  • Bolest kloubů a páteře
  • Skolióza, vadné držení těla
  • Prevence bolesti v případě jednostranné zátěže
  • Prevence rozvoje degenerativních poruch

Naši partneři