Úvod Blog Průběh léčby: MLS Laser

Průběh léčby: MLS Laser

Jak procedura probíhá? 

MLS Laser má špičkový výkon a průměr paprsku 20 cm. Přístroj je tvořen plně robotizovanou hlavicí, která se automatizovaně pohybuje ve všech rovinách a ruční sondou.

Terapie je prováděna vleže nebo vsedě. Robotizovaná hlava přístroje provádí samočinné a rovnoměrné skenování dané oblasti. Během terapie je nutné použití ochranných brýlí.

Před léčbou není doporučeno aplikovat na kůži v ošetřované oblasti krém, olej ani další kosmetiku, která by mohla redukovat absorpci Laseru. Mohlo by dojít ke snížení efektu léčby.

Jaká jsou doporučení pro optimální účinek léčby? 

Pro maximální účinek terapie při léčbě bolesti pohybového aparátu je důležité dodržovat zásady správného držení těla a zaměřit se na ergonomii pracovního prostředí. Velmi prospěšné je začlenit vhodnou pohybovou aktivitu nebo pravidelně provádět cvičení, které bylo navrženo fyzioterapeutem během individuální léčby přímo pro Vás. Pokud preferujete pokračovat ve cvičení pod dohledem fyzioterapeuta, máme pro Vás řešení v podobě skupinového cvičení nebo soukromých individuálních terapií. V případě potíží v oblasti dolní končetiny je vhodné zvážit pozitivní vliv stélek do bot na správnou funkci chodidla.

Nejvhodnější metodu terapie nebo výběr pomůcky Vám doporučí lékař při komplexním vyšetření.

Pro více informací o účinku a principu fungování MLS Laseru pokračujte na MLS vysokovýkonný Laser.

Naši partneři