Úvod Blog Průběh léčby: Radiální rázová vlna

Průběh léčby: Radiální rázová vlna

Jak procedura probíhá? 

Při aplikaci rázové vlny je k dispozici široká řada volitelných aplikačních nástavců umožňující provádět velmi efektivní ošetření. Pro přenos tlakové vlny mezi nástavcem a tkání je třeba použít kontaktní medium - sonogel. Aby byla léčba co nejúčinnější, je terapie zaměřena nejen na postižené místo, ale pozornost je věnována i oblastem přilehlých svalových řetězců.

Celkově ošetření rázovou vlnou přispívá k odeznění bolesti s klinickou úspěšností až 95%. Obvykle je potřeba 3-5 ošetření v týdenních intervalech. Statisticky se uvádí, že již po 1-2 aplikacích dochází u 80% pacientů k výraznému zmírnění obtíží.

Léčba má minimální vedlejší účinky. Může dojít k zarudnutí kůže, mírnému otoku v místě ošetření, přechodnému podráždění nebo vzniku hematomu. Během aplikace nebo po ní se může krátkodobě zvýšit bolest. Vše odezní do několika dní.

Jaká jsou doporučení pro optimální účinek léčby? 

Pro maximální účinek terapie při léčbě bolesti pohybového aparátu je důležité dodržovat zásady správného držení těla a zaměřit se na ergonomii pracovního prostředí. Velmi prospěšné je začlenit vhodnou pohybovou aktivitu nebo pravidelně provádět cvičení, které bylo navrženo fyzioterapeutem během individuální léčby přímo pro Vás. Pokud preferujete pokračovat ve cvičení pod dohledem fyzioterapeuta, máme pro Vás řešení v podobě skupinového cvičení nebo soukromých individuálních terapií. V případě potíží v oblasti dolní končetiny je vhodné zvážit pozitivní vliv stélek do bot na správnou funkci chodidla.

Nejvhodnější metodu terapie nebo výběr pomůcky Vám doporučí lékař při komplexním vyšetření.

Pro více informací o účinku a principu fungování rázové vlny pokračujte na Rázová vlna – radiální tlaková vlna.

Naši partneři