Úvod Blog Fyzioterapie dýchacích svalů

Fyzioterapie dýchacích svalů

Princip metody

Respirační fyzioterapie se zabývá léčbou pacientů s dechovými obtížemi. Metoda zahrnuje vyšetření hrudníku, fyzické zdatnosti, stereotyp dýchání a odebrání vitálních hodnot jako saturace kyslíkem a tepové frekvence. Cílem léčby je reedukace stereotypu dýchání a úprava držení těla, které má přímý vliv na správné rozvíjení hrudníku a kvalitu dýchání. Dále je terapie zaměřena na zvýšení svalové síly a vytrvalosti dechových svalů, uvolnění hlenu, snížení dušnosti a zlepšení celkové tělesné kondice.

V rámci léčby je poskytnuta edukace ohledně hygieny dýchacích cest, péče o pomůcku Threshold PEP a technika vykašlávání.

Dechové svaly

Dechové svaly se dělí na nádechové a výdechové. Během nádechu bránice klesá dolů, mezižeberní svaly rozevírají hrudník a hrudní dutina se zvětšuje. Při výdechu bránice stoupá vzhůru, mezižeberní svaly se uvolňují a hrudní dutina se zmenšuje.

  • Hlavní nádechové svaly: bránice, zevní mezižeberní svaly
  • Výdechové svaly: výdech je pasivní proces, při usilovném výdechu se aktivují břišní svaly
 

Vyšetření

Vyšetření fyzioterapeutem je zaměřeno na schopnost hrudníku se rozvíjet, správné držení těla, stereotyp dýchání a fyzickou zdatnost. Dále jsou odebírány hodnoty tepové frekvence a saturace kyslíkem, které jsou měřeny v klidu i při zátěži. Před samotným vyšetřením fyzioterapeutem je doporučeno spirometrické měření obsahující hodnoty MIP a MEP. Tyto hodnoty uvádějí sílu dechových svalů a jsou stěžejní pro nastavení pomůcky Threshold PEP.

Management terapie

Na základě vyšetření je sestaven individuální cvičební plán. Cvičební plán začíná správnou technikou dýchání, uvolněním hrudníku a korekcí postury. Pokračuje cílenou aktivací dechových svalů s pomůckou Threshold PEP. Následuje trénink s pomůckou Threshold PEP při pohybové aktivitě (silový trénink, lehké kardio) a trénink v denních činnostech (schody, chůze, atd.).

Pomůcky pro léčbu

Pro respirační terapii je doporučena pomůcka Threshold PEP, která umožňuje nastavitelný odpor dýchacím svalům. Hodnotu odporu nastavuje lékař nebo fyzioterapeut na podkladě vyšetření dechových svalů (MIP a MEP). Při dýchání s pomůckou Threshold PEP je na nose nasazen nosní klip, aby nedocházelo k dýchání nosem a ke snížení efektivity cvičení.

 

 

Indikace

  • Astma bronchiale
  • CHOPN
  • Snížená kapacita plic
  • Postcovidový syndrom
  • Refluxní choroba jícnu

Naši partneři