Úvod Blog Fyzioterapie svalů pánevního dna (PPA)

Fyzioterapie svalů pánevního dna (PPA)

Princip metody PPA

Metoda PPA zahrnuje vyšetření svalů pánevního dna, koncept cvičení svalů pánevního dna, pomoc při výběru vhodné pomůcky ke cvičení, nebo pro kompenzaci případného poklesu orgánů malé pánve. Edukace aktivace svalů pánevního dna před kýchnutím, kašláním či zvedáním břemene pomáhá předcházet nedobrovolnému úniku moči. Edukace správné relaxace svalů a masáže perinea je důležitá v přípravě před porodem.

Cílené posilování svalů pánevního dna a jejich relaxace umožňuje zlepšit kvalitu života a předchází progresu symptomů stresové inkontinence. Pomáhá zmírnit i další potíže spojené s narušenou funkcí svalů pánevního dna jako je bolest zad, diastáza břišních svalů, bolestivá menstruace, prolaps orgánů malé pánve.

Svaly pánevního dna

Svaly pánevního dna jsou tvořeny třemi vrstvami. Každá vrstva má svou specifickou funkci. Cvičení je zaměřené zejména na hlubokou vrstvu svalů.

  • Povrchová vrstva: tvar osmičky, je tvořena zevními svěrači
  • Střední vrstva: tvar trojúhelníku, sval je pevně ukotven k pánevním kostem, podpůrná funkce pro močovou trubici a pochvu
  • Hluboká vrstva: tvar polokoule, poskytuje oporu orgánům malé pánve a drží je ve správné poloze


zdroj: ppapelvic.com

Vyšetření

Vyšetření svalů pánevního dna probíhá per vaginam (poševním vchodem). Vyhodnocuje se funkce a síla svalů v poloze na zádech, vsedě a vestoje. Zjišťuje se svalová síla, vydrž, schopnost reagovat na náhle zvýšený nitrobřišní tlak (kýchnutí, zakašlání) a relaxace (uvolnění) svalů.

Další možností vyšetření svalů pánevního dna je pomocí diagnostického ultrazvuku (abdominální sondou přiloženou na podbřišek). Je možné zhodnotit funkci svalů vleže na zádech a vestoje. Hodnotí se délka svalové kontrakce, velikost kontrakce, schopnost reagovat na náhle zvýšený nitrobřišní tlak (kýchnutí, zakašlání) a relaxace (uvolnění) svalů. Vyšetření je vhodné provést na začátku i na konci terapie, pro objektivní vyhodnocení účinnosti léčby.

Management terapie

Na základně vyšetření je vybrána vhodná pomůcka ke cvičení a sestaven individuální cvičební plán. Cvičební plán začíná izolovanými kontrakcemi a relaxací svalů pánevního dna. Následuje aktivace svalů pánevního dna při pohybové aktivitě. Dále je prováděn nácvik cílené aktivace svalů pánevního dna při zvýšení nitrobřišního tlaku (zakašlání, zvedání břemen, skákání).

Biofeedback (zpětná vazba)

Pokud si při cvičení svalů pánevního dna nejste jistí, jestli aktivujete svaly správně, je tu možnost provedení průběžného kontrolního vyšetření. Terapii je možné doplnit o biofeedback pomocí ultrazvukové sondy, který navede ke správnému zapojení svalů pánevního dna.

Ultrazvukové vyšetření pánevního dna

Pomůcky pro léčbu

Nejčastěji volenou pomůckou je Educator, která poskytuje zpětnou vazbu o aktivitě svalů. Dále je možné využít intravaginální závažíčka Aquaflex, která nabízí variabilní možnosti zátěže. V případě vyššího stupně oslabení svalů pánevního dna je možné zařadit do terapie elektrostimulaci.

 

  

Eletrostimulace svalů pánevního dna

Elektrostimulaci svalů pánevního dna je prováděna pomocí velice kvalitního a certifikovaného přístroje Pericalm. Tento přístroj přenáší jemné a bezpečné impulzy pro tonizaci a posílení svalů pánevního dna. K přenosu impulzů se využívá intravaginální sonda Periform. Tato sonda je jen pro Vaši osobní potřebu a je třeba si ji pořídit před první aplikací.

Elektrostimulace slouží jako doplněk při tréninku svalů pánevního dna. Instruktáž použití přístroje bude provedena v pohodlí a nerušeném prostředí cvičebny během individuální terapie. Následně je možné přístroj Pericalm zapůjčit domů a v elektrostimulaci pokračovat samostatně.

 


 

Indikace

  • Stresová inkontinence
  • Bolestivá menstruace
  • Terapie po porodu
  • Břišní diastáza
  • Terapie pánevního dna před otěhotněním
  • Pokles orgánů malé pánve

 

Nejvhodnější metodu léčby nebo výběr pomůcky doporučí lékař při komplexním vyšetření.

Naši partneři