Úvod Poradna / blog

zdroj: act-method.com O metodě ACT byla vytvořena slovenskou fyzioterapeutkou PhDr. Ingrid...

O metodě DNS byla vytvořena českým světově uznávaným fyzioterapeutem prof. PaeDr. Pavlem...

Princip metody Respirační fyzioterapie se zabývá léčbou pacientů s dechovými obtížemi. Metoda...

Princip metody PPA Metoda PPA zahrnuje vyšetření svalů pánevního dna, koncept cvičení svalů...

Co je to refluxní choroba jícnu? Reflux je zpětný chod žaludečního obsahu spolu s trávicími...

Co je to stresová inkontinence? Jde o samovolný únik moči, objevující se při náhle zvýšeném tlaku...

Jak procedura probíhá? BEMER je tvořen celotělovým modulem (podložkou) a lokálním aplikátorem....

Jak procedura probíhá? Výrobě individuálních stélek předchází vyšetření na podoskopu a provedení...

Jak procedura probíhá?  Pružné pásky, používané v OK Rehabilitace, jsou vyrobeny z umělého...

Jak procedura probíhá?  Kombinovaná terapie využívá pozitivních účinků elektroterapie i...

Jak procedura probíhá?  Přístroj generuje magnetické pulzní pole o nízké frekvenci. Speciální...

Jak procedura probíhá?  MLS Laser má špičkový výkon a průměr paprsku 20 cm. Přístroj je tvořen...

Jak procedura probíhá?  Přístroj je tvořen plně robotizovanou hlavicí, která se automatizovaně...

Jak procedura probíhá?  Oxygenoterapie je účinná léčebná metoda, která je založena na principu...

Jak procedura probíhá?  Ve většině případů přístrojová lymfodrenáž následuje po manuální...

Jak procedura probíhá?  Při aplikaci rázové vlny je k dispozici široká řada volitelných...

Jak procedura probíhá?  Pro přenos mechanického vlnění je třeba během aplikace použít kontaktní...

Jak procedura probíhá? Přístroj VACUMED pracuje na principu střídání podtlaku a přetlaku na...

Cvičení je organizováno v malých skupinách s důrazem na správné držení těla a přesnost provedení...

Princip metody Metoda DNS vychází z vývojové kineziologie. Jednotlivé pozice jsou inspirovány...

Princip metody Cvičební lekce je zaměřena na cílenou aktivaci dechových svalů s pomůckou...

Princip metody SM – systém je soubor cviků, který aktivuje svalové řetězce, jejichž funkcí je...

zdroj: act-method.com Obsah cvičební lekce Skupinové cvičení je zaměřené na léčbu a prevenci...

Obsah cvičební lekce Lekce je složena z výběru cviků několika metod (např. joga, prvky DNS, cviky...

O metodě SM - sytém byl vytvořen českým lékařem Richardem Smíškem a opírá se o 40 let...

Naši partneři