Úvod Blog Průběh léčby: MLS Laser post-covid

Průběh léčby: MLS Laser post-covid

Jak procedura probíhá? 

Přístroj je tvořen plně robotizovanou hlavicí, která se automatizovaně pohybuje ve všech rovinách a ruční sondou.

Terapie je prováděna vleže na břiše s rukama pod čelem. Robotizovaná hlava přístroje provádí samočinné a rovnoměrné skenování oblasti hrudníku. Během terapie je nutné použití ochranných brýlí.

Před léčbou není doporučeno aplikovat na kůži v ošetřované oblasti krém, olej ani další kosmetiku, která by mohla redukovat absorpci Laseru. Mohlo by dojít ke snížení efektu léčby.

Jaká jsou doporučení pro optimální účinek léčby? 

Pro maximální účinek terapie post-covidového syndromu je doporučeno léčbu doplnit respirační fyzioterapií.  Dalším vhodným doplňkem při léčbě post-covidového syndromu je oxygenoterapie nebo magnetické pulzní pole - BEMER. Dále je pro kvalitu dýchání důležité správné držení těla a s tím související ergonomie pracovního prostředí. Velmi prospěšné je celkové zlepšení kondice. S tím pomůže začlenění vhodné pohybové aktivity nebo pravidelné provádění cvičení, které bylo navrženo fyzioterapeutem během individuální léčby přímo pro Vás. Pokud preferujete pokračovat ve cvičení pod dohledem fyzioterapeuta, máme pro Vás řešení v podobě skupinového cvičení nebo soukromých individuálních terapií.

Nejvhodnější metodu terapie nebo výběr pomůcky Vám doporučí lékař při komplexním vyšetření.

Pro více informací o účinku a principu fungování MLS Laseru pokračujte na MLS vysokovýkonný Laser post-covid.

Naši partneři