Úvod Blog Možnosti fyzioterapie Možnosti fyzioterapie: Textový krk a napřímená krční lordóza

Možnosti fyzioterapie: Textový krk a napřímená krční lordóza

Co je to textový krk?

"Textový krk" je spojován s nakloněním hlavy dolů při čtení nebo psaní na mobilním zařízení. Předklon hlavy a krku vede k neobvyklému zatížení v oblasti krční páteře. Toto nevhodné držení těla může způsobit nadměrné zatížení svalů, šlach a vazů v oblasti krční páteře. Pokud je tato poloha udržována dlouhodobě a pravidelně, může vést nejen k chronickým bolestem krční páteře a hlavy, ale i k postupnému napřímení lordózy krční páteře.

Tento jev se stal běžnější v posledních letech s nárůstem užívání mobilních telefonů, nebo jiných elektronických zařízení.

Je ale důležité si uvědomit, že "textový krk" a napřímení krční lordózy jsou způsobeny nejen používáním mobilních zařízení, ale jakýmkoliv druhem činnosti, která zahrnuje dlouhodobé držení hlavy v předklonu. Proto je důležité podporovat zdravé držení těla a pravidelně zařazovat cvičení pro posílení a protažení svalů krční páteře.

Jak vzniká napřímená krční lordóza?

V neutrální poloze má hlava hmotnost asi 4,5 až 5,5 kg. Avšak při sklonění hlavy dopředu se zvyšuje tlak na krční páteř. Čím větší úhel sklonu, tím vyšší námaha pro svaly krční páteře. Při sklonu s úhlem 60° může být na svaly a vazy krční páteře vytvářen tlak, jako by hlava vážila 27 kg.

Pokud není toto chybné držení těla korigováno, může vést k potížím, jako jsou zvýšené napětí a ztuhlost svalů, snížený rozsah pohybu, nebo napřímení krční lordózy.

Krční lordóza je přirozené zakřivení krční páteře, které pomáhá rozložit zátěž a tlak na páteř.  Při dlouhodobém a opakovaném sklánění hlavy dopředu může dojít k postupné změně tohoto přirozeného zakřivení.


Jaké jsou rizikové faktory přispívající k napřímené krční lordóze?

 • Činnosti spojené s dlouhodobým předklonem hlavy a krku

 • Špatné držení těla

 • Sedavý životní styl

 • Nedostatečná ergonomie pracovního prostředí

 • Svalová dysbalance

 • Trauma (např. Whiplesh syndrom)

 • Degenerativní změny krční páteře

Jak může pomoci fyzioterapie?

Terapie zahrnuje kombinaci změn životního stylu, pravidelné cvičení a případně úpravu pracovního prostředí. Základem je zlepšení držení těla při používání mobilních zařízení. To znamená držet zařízení ve výšce očí, aby se předešlo nutnosti sklánět hlavu. V případě práce u PC je třeba zajistit správné ergonomické uspořádání pracovní plochy tak, aby monitor byl ve výši očí. Je také důležité pravidelné dělání přestávek a protahování.

Fyzioterapie je schopna poskytnout komplexní vyšetření páteře a na základě toho nastavit trénink pro uvolnění přetížených svalových skupin, posílení oslabených svalů a svalové protažení. Fyzioterapie nabízí také specifické techniky pro snížení svalového napětí, ovlivnění spoušťových bodů a mobilizaci kloubních blokád. Cílem je zmírnit bolest, zlepšit držení těla a obnovit normální funkci a pohyblivost krční páteře.

Faktory podporující léčbu:

 • Snížení času tráveného činnostmi spojenými s předklonem hlavy a krku

 • Zařazení vhodných cviků pro podporu správného postavení krční páteře

 • Vyhovující ergonomie pracovního prostředí

 • Pravidelné pauzy při práci

 • Korekce držení těla

 

Tento článek má pouze informativní charakter a nenahrazuje poradu s lékařem.

Nejvhodnější metodu léčby nebo výběr pomůcky doporučí lékař při komplexním vyšetření.


Ukázka krátkého cvičení pro krční páteř v následujícím videu.


Naši partneři