Úvod Blog Možnosti fyzioterapie Možnosti fyzioterapie: Refluxní choroba jícnu

Možnosti fyzioterapie: Refluxní choroba jícnu

Co je to refluxní choroba jícnu?

Reflux je zpětný chod žaludečního obsahu spolu s trávicími šťávami do jícnu. V určité míře jde o normální jev, ke kterému dochází denně u každého člověka. Refluxní choroba jícnu vzniká v případě, že jednotlivá epizoda refluxu trvá delší dobu a opakuje se častěji, než je obvyklé. Prodlužovaný kontakt sliznice jícnu se žaludečními šťávami může vést k podráždění a rozvoji příznaků refluxní choroby jícnu, z nichž nejtypičtější je „pálení žáhy“.

Jaké jsou nejčastější příznaky?

Příznaky refluxu se dělí na jícnové a mimojícnové. Pyróza neboli „pálení žáhy“ je nejčastějším jícnovým projevem návratu žaludečního obsahu, který se manifestuje bolestí za hrudní kostí. Obsah žaludku je schopen pronikat až do horních a dolních cest dýchacích (ve formě aerosolu), kde dráždí sliznici. V takovém případě se jedná o mimojícnový reflux. Vlivem opakovaného dráždění se sliznice dýchacích cest může stát citlivější a náchylnější k zánětu.

Uvedené příznaky mohou souviset s refluxní chorobou jícnu, ale mohou souviset i s dalšími onemocněními. Je proto důležité před zahájením fyzioterapie navštívit odborníka k vyloučení dalších možných příčin „pálení žáhy“.

Jícnové příznaky:

 • Pálení za hrudní kostí
 • Obtížné polykání, bolest při polykání za hrudní kostí
 • Zvýšené říhání
 • Bolest v horní části břicha
 

Mimojícnové příznaky:

 • Pocit cizího tělesa v krku (knedlík v krku)
 • Chronický kašel
 • Pocit zahlenění a pálení v krku
 • Zvýšený výskyt zubních kazů
 • Opakované záněty dýchacích cest

Jak vzniká refluxní choroba jícnu?

Hlavní příčinou refluxu je oslabení dolního jícnového svěrače, který neplní plně svou funkci. Jednotlivé refluxy se pak vyskytují častěji a mají delší trvání (10-60 s). Vlivem častého návratu žaludečního obsahu do jícnu může dojít k nepoměru mezi agresivními faktory a obrannými mechanismy a rozvinout se tak příznaky spojené s podrážděním sliznice jícnu. Hlavními rizikovými faktory jsou kouření, obezita a přítomnost brániční kýly.

 


Jak může pomoci fyzioterapie?

Bránice je sval, který se podílí nejen na dýchání a trupové stabilizaci, ale má funkci i jako zevní jícnový svěrač. Pravidelný trénink bránice, pomáhá zmírnit projevy refluxní choroby jícnu. Aby mohla bránice správně pracovat, je třeba upravit dechový stereotyp. Pro kvalitu dýchání je důležité správné držení těla, které umožňuje rozvíjení hrudníku a podporuje aktivitu bránice.

Jak terapie probíhá?

Nejdříve je provedeno komplexní vyšetření, které je zaměřeno na rozvíjení hrudníku, přítomnost funkčních blokád a celkové držení těla. Terapie je věnována hlavně technikám na protažení a uvolnění hrudníku, správnému dechovému stereotypu a tréninku s pomůckou Threshold.

Pro více informací o dechové rehabilitaci pokračujte na Fyzioterapie dýchacích svalů.

Faktory podporující léčbu

 • Dietní opatření - omezení dráždivých jídel, poslední jídlo 4h před spánkem
 • Omezit kouření  
 • Omezit oblečení (pásek) těsně obepnuté přes oblast břicha
 • Redukce tělesné hmotnosti v případě obezity (udržovat BMI pod 30)
 • Snížení fyzické námahy – zejména zvedání těžkých břemen, práce v předklonu
 • Zlepšit držení těla
 • Zvýšení lůžka v hlavové části, spaní na levém boku

 

Tento článek má pouze informativní charakter a nenahrazuje poradu s lékařem.

Nejvhodnější metodu léčby nebo výběr pomůcky doporučí lékař při komplexním vyšetření.

Naši partneři