Elektroléčba

Využívání účinků různých forem elektroterapie má v léčebné rehabilitaci tradiční místo. Efekt elektroléčby spočívá v optimálně zvoleném terapeutickém ovlivnění symptomů a dysfunkcí, zejména pohybové soustavy. Na základě kvalitního komplexního vyšetření, určí lékař nejvhodnější typ elektroterapie.

V elektroterapii jsou využívány různé formy elektrických proudů a elektromagnetického pole. V rámci kontaktní elektroterapie, kdy je ošetřovaný segment součástí elektrického obvodu, nabízíme například DD proudy, IF proudy, Träbertovy proudy, TENS proudy, elektrostimulaci a elektrogymnastiku. Jejich účinky jsou především analgetické a myorelaxační. Elektrostimulace je pak určena pro stimulaci denervovaných svalů a elektrogymnastika slouží k dalšímu podpoření svalových kontrakcí.

Dále nabízíme magnetoterapii, jež využívá interakcí ošetřovaného segmentu s magnetickým polem vznikajícím uvnitř a kolem aplikátorů. Magnetoterapie ovlivňuje metabolismus a distribuci vápníku v organismu. Podporuje hojení kostí, měkkých tkání a je ji možné aplikovat i v místě kovového implantátu. Analgetický efekt magnetoterapie je pak výsledkem vazodilatace, myorelaxace a podpory trofiky tkání.

K mechanoterapii aplikované v rámci elektroléčby patří ultrazvuk. Při aplikaci ultrazvuku dochází k rozkmitání tkáňové struktury (mikromasáž) a následná hyperémie má myorelaxační účinek. U kontinuálního ultrazvuku dochází navíc k prohřívání ozvučované struktury.

Na pracovišti elektroléčby je také možné absolvovat ošetření Reboxem. Jedná se o transkutánní elektroterapeutický stimulátor Rebox-Physio. Elektrickými impulzy redukuje lokální acidózu (kyselé prostředí ve tkáních) a zvyšuje cirkulaci krve a lymfy v místě aplikace. Účinek tohoto ošetření je analgetický, antiedematózní a myorelaxační. Zaměřený přesně na místo problému.

Nově jsme otevřeli proceduru krátkovlnná diatermie. Je to forma vysokofrekvenční termoterapie. Je vhodná zvláště pro revmatická onemocnění svalů a kloubů, potíže se záněty dýchacích orgánů, ledvin a močových cest, a všechny potíže způsobené zhoršeným krevním oběhem. Indikaci k proceduře krátkovlnná diaternie určují naši lékaři. 

DOSTUPNÉ NA POBOČKÁCH

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI