Stipendium

Společnost OK REHABILITACE s.r.o., poskytovatel komplexní rehabilitační péče, vypisuje pro studenty vysokých škol oboru Fyzioterapeut na školní rok 2020/2021 stipendijní program.

Stipendijní program je určen pouze studentům 3. ročníku prezenčního bakalářského studia a studentům 2. ročníku prezenčního magisterského studia! 

Výše měsíčního stipendia: 2 000 Kč
(posledním měsícem pro vyplacení stipendia je měsíc, ve kterém student absolvuje první řádný termín státnic)

Délka závazku: 3 roky

Přihlášky zasílejte nejpozději do 30.9.2021

Pokud Vás naše nabídka stipendijního programu zaujala, neváhejte nám zaslat veškeré níže uvedené dokumenty na e-mail: sekretariat@okrehabilitace.cz

  • motivační dopis s odůvodněním, proč právě Vy máte být zařazeni do našeho stipendijního programu
  • doklad vystavený školou o ukončení 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia
  • vyplněnou žádost studenta (ke stažení ZDE)

Seznam poboček, které jsou zapojeny do stipendijního programu:

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI