Elektroléčba

Využívání účinků různých forem elektroterapie má v léčebné rehabilitaci tradiční místo. Efekt elektroléčby spočívá v optimálně zvoleném terapeutickém ovlivnění symptomů a dysfunkcí, zejména pohybové soustavy. Na základě kvalitního komplexního vyšetření, určí lékař nejvhodnější typ elektroterapie.

V elektroterapii jsou využívány různé formy elektrických proudů a elektromagnetického pole. V rámci kontaktní elektroterapie, kdy je ošetřovaný segment součástí elektrického obvodu, nabízíme například DD proudy, IF proudy, Träbertovy proudy, TENS proudy, elektrostimulaci a elektrogymnastiku. Jejich účinky jsou především analgetické a myorelaxační. Elektrostimulace je pak určena pro stimulaci denervovaných svalů a elektrogymnastika slouží k dalšímu podpoření svalových kontrakcí.

Dále nabízíme magnetoterapii, jež využívá interakcí ošetřovaného segmentu s magnetickým polem vznikajícím uvnitř a kolem aplikátorů. Magnetoterapie ovlivňuje metabolismus a distribuci vápníku v organismu. Podporuje hojení kostí, měkkých tkání a je ji možné aplikovat i v místě kovového implantátu. Analgetický efekt magnetoterapie je pak výsledkem vazodilatace, myorelaxace a podpory trofiky tkání.

K mechanoterapii aplikované v rámci elektroléčby patří ultrazvuk. Při aplikaci ultrazvuku docházi k rozkmitání tkáňové struktury (mikromasáž) a následná hyperémie má myorelaxační účinek. U kontinuálního ultrazvuku dochází navíc k prohřívání ozvučované struktury.

Na pracovišti elektroléčby je také možné absolvovat ošetření Reboxem. Jedná se o transkutánní elektroterapeutický stimulátor Rebox-Physio. Elektrickými impulzy redukuje lokální acidózu (kyselé prostředí ve tkáních) a zvyšuje cirkulaci krve a lymfy v místě aplikace. Účinek tohoto ošetření je analgetický, antiedematózní a myorelaxační. Zaměřený přesně na místo problému.

Nově jsme otevřeli proceduru krátkovlnná diatermie. Je to forma vysokofrekvenční termoterapie. Je vhodná zvláště pro revmatická onemocnění svalů a kloubů, potíže se záněty dýchacích orgánů, ledvin a močových cest, a všechny potíže způsobené zhoršeným krevním oběhem. Indikaci k proceduře krátkovlnná diaternie určují naši lékaři. 


Poliklinika Budějovická

 • Magnetoterapie
 • IF, DD, TENS, Träbertovy proudy
 • Elektrostimulace
 • Elektrogymnastika
 • Ultrazvuk
 • Laser
 • Rebox
 • Krátkovlnná diatermie

Konkrétní termíny léčby je nutno domluvit osobně na recepci.

Poliklinika Zelený pruh

 • Magnetoterapie
 • IF, DD, TENS, Träbertovy proudy
 • Elektrostimulace
 • Elektrogymnastika
 • Ultrazvuk
 • Laser
 • Přístrojová lymfodrenáž

Konkrétní termín je nutno domluvit osobně na recepci.

Rehabilitace Žlutý kopec

 • IF, DD, TENS, Träbertovy proudy
 • Elektrostimulace
 • Myostimulace
 • Ultrazvuk
 • Magnetoterapie
 • Laseroterapie
 • Diatermie
 • Motorová dlaha na horní končetinu /rameno/
 • Přístrojová lymfodrenáž

LASEROVÁ TERAPIE

RÁZOVÁ VLNA - pouze pobočka Budějovická

REBOX - pouze pobočka Budějovická

ELEKTROLÉČBA - proudy, ultrazvuk, magnetoterapie

Vyberte si jednu z našich poboček ...

Vyberte si jednu z našich poboček ...

Rehabilitace Budějovická na Facebook Mapa stránek Dotazník spokojenosti