Individuální fyzioterapie

V rámci individuálního cvičení pracuje kvalifikovaný fyzioterapeut s pacientem na základě předpisu lékaře. Po provedení kineziologického vyšetření stanoví fyzioterapeut dlouhodobý i krátkodobý plán terapie. Dle aktuálního stavu pacienta pak rozhodne, kterou z rehabilitačních technik dané sezení provede. Cílem individuálního cvičení je obnova svalové rovnováhy, odstranění bolesti a především instruktáž klienta, jakým způsobem je schopen sám si poradit se svými problémy v oblasti pohybového aparátu.

Využíváme moderních technik a konceptů rehabilitace jako jsou například Brűgger koncept, McKenzie metoda, metoda Ludmily Mojžíšové, cvičení dle Brunkow nebo mobilizace kloubů a měkké techniky.

Pacient může po celou dobu terapie konzultovat své potíže s terapeutem a ten pak individálně upraví daný plán terapie. Klient odchází zaučen a instruován ke cvičení doma.

Poliklinika Budějovická

Konkrétní termín je nutno domluvit osobně na recepci.

Omluva z již objednané terapie je možná 24 hodin předem (osobně nebo telefonicky na tel. 261 006 498)

Poliklinika Zelený pruh

Konkrétní termín je nutno domluvit osobně na recepci.

Omluva z již objednané terapie je možná 24 hodin předem (osobně nebo telefonicky na tel. 234 105 347) 

Rehabilitace Žlutý kopec

Konkrétní termín je nutno domluvit osobně na recepci.

Omluva z již objednané terapie je možná 24 hodin předem (osobně nebo telefonicky na tel. 543 135 603)  

WOODWAY - dynamický chodník - pouze na Zeleném Pruhu

LÉČEBNÝ TĚLOCVIK

Vyberte si jednu z našich poboček ...

Vyberte si jednu z našich poboček ...

Rehabilitace Budějovická na Facebook Mapa stránek Dotazník spokojenosti